Normal_bussemaker1

De Eerste Kamer heeft dinsdag met minister Bussemaker van Onderwijs gedebatteerd over een wetsvoorstel voor de bescherming van namen en graden in het hoger onderwijs. Het wetsvoorstel stelt normen voor het voeren van de naam universiteit en hogeschool en het afgeven van de graden en voeren van de titels Bachelor, Master, Associate degree en Doctor. Het wetsvoorstel legt ook sancties op als de normen worden overschreden. Het debat spitste zich toe op de bevoegdheid van de minister om de erkenning van een instelling in te trekken als er discriminatoire uitlatingen worden gedaan. De minister krijgt deze bevoegdheid nu ook bij instellingen die niet door de overheid worden bekostigd. Op dinsdag 7 maart 2017 wordt over het wetsvoorstel gestemd. Dit meldt de Eerste Kamer.

De nieuwe wet stelt Bussemaker in staat in te grijpen in bij bijvoorbeeld de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR). De rector van deze onderwijsinstelling, Ahmet Akgündüz, raakte de afgelopen jaren meerder malen in opspraak om zijn hatelijke uitspraken over homo's, joden, Koerden en Armeniërs via social media. Eerdere pogingen van de Tweede Kamer op accreditatie van de instelling in te trekken mislukten omdat de wet dit nu nog alleen toestaat wanneer de onderwijskwaliteit in het geding is.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids