Normal_geld__euro__sparen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen (HG) nemen het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties over om studentenvereniging Vindicat atque Polit weer te accrediteren, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden. De accreditatie geldt van 1 september 2019 tot 1 oktober 2020. Dit melden de RUG en HG.

Advies Accreditatiecommissie

De Accreditatiecommissie Studentenorganisaties zag een breed gedragen bereidwilligheid voor een cultuurverandering die in 2018 niet naar voren kwam. De commissie is positief gestemd over de ontwikkelingen die de Senaat van Vindicat in haar rapportage en in de gesprekken heeft laten zien en adviseerde daarom te accrediteren voor drie jaar. 
 

Eenjarige accreditatie

De beide CvB’s constateren op basis van het advies van de Accreditatiecommissie dat Vindicat een positieve ontwikkeling laat zien op de verschillende punten. Echter, de opmerkingen en aarzelingen van de commissie over risicomanagement en de hervormingen van het interne rechtssysteem wegen zwaar voor beide Colleges. De instellingen kiezen daarom voor een accreditatie van één jaar, onder de volgende voorwaarden:
  • Tijdens introductiekampen wordt niet gedronken door zowel deelnemers als begeleiding.
  • Alle incidenten van meer dan geringe betekenis moeten conform de Gedragscode Studentenorganisaties via de Adviescommissie Introductietijd (ACI) gemeld worden aan de CvB’s én bij de studentencontactpersoon van de politie.
  • De Accreditatiecommissie, de CvB’s en de ACI ontvangen in september 2020 van Vindicat een rapportage over de stand van zaken rond de cultuuringreep. Op basis hiervan adviseert de Accreditatiecommissie de CvB’s voor 1 oktober 2020 omtrent de accreditatie voor het studiejaar 2020/2021.
 

Geschiedenis

In juli 2017 is het eerste rapport van de Accreditatiecommissie over Vindicat gepubliceerd. Toen besloten RUG en HG om Vindicat onder voorwaarden te accrediteren voor een jaar, tot augustus 2018. Vervolgens kenden de CvB’s op basis van het tweede accreditatierapport in september 2018 Vindicat geen heraccreditatie toe. 
 

Achtergrond

In 2016 brachten incidenten aan het licht dat het bij een aantal Groningse studentenorganisaties tijd is voor een cultuurverandering. Vervolgens is een systeem van verenigingsaccreditatie opgezet. In totaal zes studentenorganisaties doorliepen de procedure: Aegir, Albertus Magnus, The Knickerbockers, Navigators, Panacea, Vindicat. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids