Logo_download

10 januari 2017 gaat de Flevo Campus van start. Dit is dé wetenschappelijke praktijkwerkplaats waar studenten, onderzoekers en bedrijven zowel fysiek als virtueel samenkomen om onderzoek te doen en innovaties te bedenken voor de stad Almere. Dit melden de gemeente Almere en Dichtbij.nl.

Concreet zal de Flevo Campus een combinatie zijn van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. De ideeën hebben betrekking op de Floriade en op de verstedelijking van Almere en gaan voornamelijk over voeding, gezondheid en duurzaamheid.  Onderzoeksresultaten zullen getest worden door zowel onderzoekers, docenten als studenten. 
 
Flevo Campus zal worden ondersteund door drie onderzoeksgroepen van de Wageningen Universiteit en de TU Delft. Opleidingen van hogescholen zoals Windesheim zullen gaan aansluiten bij de thematiek. Ook jongeren en andere burgers uit de regio krijgen de kans om te leren over voeding en gezondheid.
 
In het plan van aanpak staat dat “Almere een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur wil opbouwen die aantrekkelijk kan zijn voor innovatieve bedrijven. Met de komst van twee hogescholen en een aantal kennisinstituten is de basis gelegd, maar nu is het absoluut nodig om een doorontwikkeling te maken en ook wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan te bieden."
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids