Normal_erasmus_universiteit_rotterdam_2_eur

Frank Weerman is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de nieuwe leerstoel Jeugdcriminologie aan Erasmus School of Law, vanwege het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Focus van zijn onderzoek is de rol van leeftijdsgenoten en problematische jeugdgroepen bij crimineel gedrag van jongeren, met speciale aandacht voor de groeiende rol van internet bij jeugdcriminaliteit. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

De rol van leeftijdsgenoten en problematische jeugdgroepen bij crimineel gedrag van jongeren, daar is het onderzoek van Weerman vooral op gericht. Hij heeft daarbij bijzondere aandacht voor de groeiende rol van internet bij jeugdcriminaliteit. De resultaten van zijn onderzoek zullen als informatie dienen voor beleidsmaatregelen en praktijken om problemen met grootstedelijke jeugdcriminaliteit aan te pakken. De leerstoel sluit aan op nieuwe methodes en theorieën binnen de criminologie en ook op onderzoek dat al eerder is verricht binnen de sectie criminologie aan de Erasmus School of Law.
 
Erasmus School of Law is blij met deze mogelijkheid om het onderzoek naar jeugdcriminologie in Rotterdam te versterken en een leerstoel te hebben die gekoppeld is aan het thematische masterprofiel jeugdcriminologie. De leerstoel levert niet alleen een aanzienlijke bijdrage aan de missie van internationaal en multidisciplinair onderzoek op hoog niveau, maar ook aan de maatschappelijke rol van de Erasmus School of Law en de sectie criminologie.
 
De leerstoel wordt gefinancierd door het NSCR, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (opgericht door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Dit centrum houdt zich bezig met fundamenteel, onafhankelijk en interdisciplinair onderzoek en is gespecialiseerd in innovatieve dataverzameling met betrekking tot misdadigers, misdaden, en gerechtelijke reacties op criminaliteit.
 
Prof. Weerman is op 1 juli 2016 in deze functie begonnen. De leerstoel heeft een duur van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids