Logo_daling_geld_minder

Nederland zal de komende jaren steeds minder uitgeven aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Over vier jaar zal er 6 miljard euro per jaar besteed worden aan onderzoek en ontwikkeling. Nu is dit nog 6,2 miljard, blijkt uit cijfers van het Rathenau Instituut. Dit meldt de Volkskrant.

De cijfers worden gepresenteerd in het jaarlijkse overzicht van Nederlandse onderzoeksuitgaven TWIN van het Rathenau Instituut en zijn gebaseerd op de begrotingen van alle ministeries vanaf dit jaar. Uit de cijfers blijkt dat het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen het meeste geld investeert in onderzoek en innovatie, vooral binnen universiteiten. Met ruim 3,5 miljard euro per jaar blijft dit bedrag de komende jaren hetzelfde. Bij het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu is een kwart van het researchbudget geschrapt, zoals ook is afgesproken in het huidige regeerakkoord. Een deel van het geld heeft de vorm van belastingvoordelen bij researchactiviteiten van bedrijven.
 
Het onderzoek laat zien dat de Nederlandse investeringen in research rond het Europees gemiddelde liggen. Toch vindt president José van Dijck van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen de nieuwe cijfers zorgwekkend. 'Eerder is in de kenniscoalitie van bedrijven en kennisinstellingen becijferd dat er zeker een miljard per jaar extra nodig is om de Nederlandse ambities waar te maken.'
 
Nederland doet het daarentegen niet slecht als het gaat om het binnenhalen van researchgelden uit Europa. Uit diverse EU-kaderprogramma's wordt nu tussen de 700 en 800 miljoen euro per jaar opgehaald. 
 
© Nationale Onderwijsgids