Kristel Baele

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft Kristel Baele benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Ze volgt per 1 december 2015 Pauline van der Meer Mohr op, die na bijna zes jaar terugtreedt. Baele is nu nog interim-voorzitter van Hogeschool Leiden.

Baele is benoemd voor een periode van vier jaar. De CvB-voorzitter is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden en houdt zich bezig met het strategisch beleid, internationale aangelegenheden en externe contacten, onder meer met de regio Rotterdam, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen. De salariëring is in lijn met de Wet Normering Topinkomens. 
 
Kristel Baele: “De ambities en uitdagingen van de Erasmus Universiteit inspireerden me om deze stap te zetten. Ik kijk er naar uit om met mijn collega’s in het CvB en de universitaire gemeenschap deze mooie universiteit verder te brengen. Het belang van internationalisering, diversiteit en inclusie en de verbinding met de stad en onze kennispartners zijn thema’s die me uit het hart gegrepen zijn en waaraan ik een bijdrage hoop te kunnen leveren". 
 
Mr. Pauline van der Meer Mohr (1960) is sinds 1 januari 2010 voorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In juni van dit jaar maakte ze haar vertrek bekend.
 
© Nationale Onderwijsgids