Foto: Erick Fecken

In Rotterdam zouden veel kansen en mogelijkheden liggen op het gebied van serious gaming; games gericht op leren en kennisontwikkeling. In bijvoorbeeld maatschappelijk opzicht kan serious gaming in Rotterdam een belangrijke rol vervullen in het onderwijs. Zo kan het bijdragen aan het terugdringen van de schooluitval. Dit blijkt uit onderzoek door onder andere de Erasmus Universiteit Rotterdam, zo meldt de universiteit.

In en rond Rotterdam is er veel schooluitval. Serious gaming kan helpen dit terug te dringen, omdat het mogelijkheden biedt tot onderwijsvernieuwing. Dit onder meer door een betere aansluiting van leren en leerstof bij de leefwereld van jongeren. Ook zou serious gaming van belang zijn als eigenstandige nieuwe bedrijfstak. Zo zou het voor economische waarde en werkgelegenheid zorgen.

Er zijn al tal van initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van serious gaming, maar uit het onderzoek zou blijken dat er nog veel kansen liggen om meer structuur en samenhang te creëren. Volgens de Erasmus Universiteit zou er ook intensievere samenwerking moeten zijn met de ruim aanwezige opleidingen en onderzoeks- en kennisinstellingen in de regio. Om de kansen te benutten is volgens de universiteit een ontwikkelingsprogramma nodig, waarin de sector zelf, de overheid, kennisinstelling en sterke Rotterdamse sectoren samenwerken. In dit programma moet aandacht zijn voor zowel financiering en businessontwikkeling, als technologieontwikkeling en innovatie. 

© Nationale Onderwijsgids