Normal_studenten_college_collegezaal_studeren

Universiteiten en hogescholen maken winst op studenten die langer studeren dan het aantal jaren wat voor de studie staat. Deze studenten betalen in hun uitlooptijd meer collegegeld dan ze voor de onderwijsinstellingen kosten. In twee rapporten van het ministerie zijn de kosten en baten vergeleken van studenten die op tijd afstuderen en studenten die wat langer nodig hebben. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft het onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit meldt UT Nieuws.

Studenten die langer studeren maken vaak alleen nog gebruik van de bibliotheek en de scriptiebegeleiding, maar betalen nog wel het gewone collegegeld van zo'n tweeduizend euro per jaar. Vooral universiteiten zouden veel van deze inkomsten binnen krijgen. Langzame bachelorstudenten verhogen de opbrengsten met meer dan twee procent, maar de trage masterstudenten zorgen voor zes procent extra opbrengst. In één van de onderzochte casussen zou het zelfs gaan om meer dan dertien procent.

In de berekeningen zijn niet de prestatieafspraken meegenomen; als studenten niet snel genoeg studeren, kan dat de onderwijsinstellingen geld kosten. Dit is wel afhankelijk van de gemaakte afspraken van de betreffende onderwijsinstelling met de minister. Ook is er bij het onderzoek alleen gekeken naar de jaren die een student ingeschreven staat aan één opleiding, tussentijds overstappen is niet meegenomen. De overheid is er juist gebaat bij als studenten zo snel mogelijk aan het werk gaan: zodra ze een baan vinden, gaan de studenten belasting betalen en komen hun vaardigheden ten goede aan de economie.

© Nationale Onderwijsgids