Ondertekening samenwerking Bartiméus en UMC Utrecht in Oogheelkunde

Bartiméus en de afdeling Oogheelkunde van het UMC Utrecht gaan samenwerken op het gebied van specifieke patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Hiervoor hebben de voorzitters van de Raad van Bestuur van beide organisaties afgelopen vrijdag een samenwerkingscontract ondertekend. Door expertise te bundelen krijgen patiënten een snellere en betere diagnose en wordt kennis in onderzoek en onderwijs gedeeld en uitgebreid. "Alleen maar pluspunten voor patiënten, studenten en (oog)artsen", aldus hoogleraar Oogheelkunde Saskia Imhof van het UMC Utrecht.

"Het unieke van beide organisaties is de kennis in wetenschappelijk onderzoek", vertelt Saskia Imhof. "Onderzoekers van Bartiméus en het UMC Utrecht gaan samen (promotie)onderzoek doen. We verwachten dat dit positieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderzoek en het vermogen om fondsen te werven voor specifiek onderzoek. De eerste promovenda is inmiddels al gestart."

De samenwerking betekent ook een verbetering voor het onderwijs. Onderwijs over revalidatieoogheelkunde wordt meer structureel in het onderwijsprogramma voor studenten geneeskunde aangeboden. De revalidatieoogartsen van het Diagnostisch Centrum van Bartiméus gaan daar een belangrijke rol bij spelen. Daarnaast worden de mogelijkheden besproken om stages en afstudeeropdrachten voor oogheelkundig medische studenten en paramedici te organiseren.

© Nationale Onderwijsgids