Jeugdzorg opgelucht na geldafspraken tussen gemeenten en kabinet

Brancheorganisaties in de jeugdzorg zijn opgelucht dat het kabinet en gemeenten het eindelijk eens zijn geworden over de bezuinigingen en verbeteringen van de jeugdzorg. "Nu kunnen we snel weer met elkaar om tafel om over de inhoudelijke verbeteringen te spreken", reageren Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Ze zijn ook kritisch: "De financiële afspraken mogen wat ons betreft geen belemmering vormen voor inhoudelijk noodzakelijke verbeterstappen." Ook vakbond FNV Jeugdzorg vindt de afspraken "geen reden voor een feestje". Bestuurder Maaike van der Aar zegt dat de discussie nog steeds gaat over geld, in plaats van over de betere en effectievere jeugdzorg die noodzakelijk is.

"Door vooraf te beginnen met het vaststellen van financiële kaders slaat de hele hervorming al dood voordat er ook maar een stap in de juiste richting is gezet", zegt Van der Aar. "Deze staatssecretaris heeft de afgelopen jaren niet bewezen dat hij op de inhoud de kennis en slagkracht heeft om het verschil te maken. Dat Rijk en gemeenten zichzelf nu eerst weer in een financiële dwangbuis steken en dan pas gaan praten over hoe de sector te hervormen, wekt dan ook weinig vertrouwen voor de toekomst." Ze noemt de afspraken op dit moment nietszeggend.

Cliëntenorganisatie MIND is blij dat de afspraken rondom geld nu geregeld zijn. "Wel is het treurig dat het zo ontzettend lang geduurd heeft", zegt een woordvoerster. "In de tussentijd is er niets verbeterd." De zogeheten hervormingsagenda voor de jeugdzorg had er in januari 2022 al moeten liggen. Partijen streven er nu naar in het voorjaar tot een akkoord te komen. Nu het principeakkoord tussen gemeenten en het kabinet is gesloten, moeten partijen het gaan hebben over inhoudelijke afspraken.

Door: ANP