Kamerleden: maak van kinderopvang niet een verdienmodel

De overheid heeft plannen om de kinderopvang voor het grootste gedeelte te vergoeden. Daarentegen vinden Kamerleden Senna Maatoug (GroenLinks) en Barbara Kathmann (PvdA) het vreemd dat de markt een flink aandeel krijgt in de sector. Dat meldt het AD.

Onderzoek van Leseman & Van Huizen laat wederom zien dat deelname aan kinderopvang bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen die opgroeien in gezinnen met minder kansen en mogelijkheden hebben hier extra behoefte aan. Kinderopvang zou een onvoorwaardelijke voorziening moeten zijn voor ieder kind, zodat zij allemaal de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Daarom is het een goede stap van de overheid om kinderopvang grotendeels te gaan vergoeden. Daarentegen is het gekke wel dat de kinderopvangsector, waar straks nog meer subsidie naartoe gaat, voor het grootste deel is overgelaten aan de markt. De vraag ontstaat: welke belangen staan voorop? Die van het kind of van de aandeelhouders?

Gelijke kansen

In het onderzoek is gekeken naar het geld dat in kinderopvang wordt gestoken en waar dit naartoe gaat. Dit werd gevoed door de vraag hoe het kan dat medewerkers van de kinderopvang moeten staken voor een betere beloning, terwijl er winst wordt uitgekeerd aan investeringsmaatschappijen? Het onderzoek concludeerde dat kinderopvangorganisaties in handen van private- equityfondsen, hogere prijzen vragen en oververtegenwoordigd zijn in ‘goede’ wijken. Dit brengt risico’s met zich mee voor de kansengeljkheid.

Daarnaast laat het zien dat kinderopvang een interessante sector is voor investeerders. Het geld van de overheid komt niet direct terecht bij de kinderen die dit geld het hardst nodig hebben. Sterker nog: dit geld komt terecht bij de kinderen van welvarende ouders. Wetenschappers wijzen er daarom op dat dit beleid gaat leiden tot hogere kosten voor kinderopvang en daar zijn de armere gezinnen de dupe van. Zij roepen de overheid op om in te grijpen in de markt.

Maximumprijs

Met het ontbreken van een maximumprijs voor kinderopvang zijn de instellingen vrij om te vragen wat zij willen. Ouders met hoge inkomens zijn al gewend om meer te betalen voor kinderopvang. Zo ontstaat ook de vrees dat dure kinderopvang beschikbaar is voor mensen die het kunnen betalen, elementaire opvang voor degenen die afhankelijk zijn van de subsidie.

Deze scheiding zorgt voor veel schade in het onderwijs en het is moeilijk om dit op te lossen. Ook is de kinderopvangmarkt nog aantrekkelijker aan het worden voor investeerders. Dat betekent meer publiek geld naar private bedrijven. Als er zoveel geld naartoe gaat, dan is het logisch dat dit goed besteed wordt.

Door: Nationale Onderwijsgids