Onderzoek naar bijzondere bekostiging in primair- en speciaal onderwijs

Net zoals vorig jaar voert de inspectie ook dit jaar bij een deel van de besturen in het primair- en speciaal onderwijs een onderzoek uit naar de rechtmatige verkrijging van bijzondere bekostiging. Dit is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderzoek wordt bij ongeveer 400 scholen uitgevoerd en de besturen en scholen die in de steekproef zitten worden hiervan op de hoogte gebracht. Dit meldt Inspectie van Onderwijs. 

Ook kijkt het Inspectie van Onderwijs naar de registratie van het ongeoorloofd verzuim tussen de eerste schooldag augustus/september 2020 en de teldatum 1 oktober 2020. De rapporten die voortvloeien uit het onderzoek worden niet gepubliceerd, omdat ze mogelijk te herleiden zijn naar individuele leerlingen. Wel kan het onderzoek gevolgen hebben voor de bekostiging. Dit onderzoek zal in 2022 en 2023 voortgezet worden bij scholen die in 2020 en 2021 nog niet zijn gecontroleerd

Door: Nationale Onderwijsgids