Kosten nieuwbouw speciaal onderwijs Zuiderbos vijf keer zo hoog als begroot

Door een grote toename van leerlingen heeft speciaal onderwijsschool Zuiderbos in Vught een nieuw schoolgebouw nodig. De gemeente heeft zich echter flink verrekend: het wordt al gauw vijf keer duurder dan gedacht. Opmerkelijk genoeg blijft het precieze bedrag nog even geheim om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te ondermijnen. Dit meldt BN De Stem.

Speciaal onderwijs Zuiderbos is de afgelopen jaren flink gegroeid. Van 324 leerlingen op 1 oktober 2014 naar 382 1 februari 2019. Dit komt waarschijnlijk voornamelijk door de nieuwe havo-afdeling voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze bestond nog niet in de regio. Ook de landelijke verhoogde aandacht voor thuiszitters en het uitgangspunt dat alle kinderen recht hebben op onderwijs en zorg hebben meegeholpen aan de groei.
 
De huisvesting is momenteel verdeeld over vier verschillende gebouwen en dat is geen wenselijke situatie. Daarom is er door de gemeente Vught ingezet op nieuwbouw. Dit blijkt nu zo’n vijf keer duurder te worden dan eerder is berekend. Hoe hoog dat bedrag precies is, is niet duidelijk, want de gemeente wil dit nog even geheim houden, naar eigen zeggen “om de markt niet wijzer te maken dan ze al is”. 
 
De geheimhouding is opmerkelijk omdat de gemeente zelf eerder al een grove schatting van de kosten, zo'n 14 miljoen euro, naar buiten heeft gebracht en er toen al kritische vragen werden gesteld over de enorme overschrijding. Hoe Vught denkt deze tegenvaller te gaan betalen, zal tijdens de begrotingsbehandeling moeten blijken. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids