Nuffic blijft de komende jaren internationalisering in het onderwijs bevorderen

De aanbesteding van het ministerie van Onderwijs van verschillende internationaliseringsactiviteiten is gegund aan Nuffic. Dat betekent dat Nuffic de komende jaren verantwoordelijk blijft voor de bevordering van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Dit meldt Nuffic.

Dat is bekendgemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De overeenkomst loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024 en kan nog tweemaal met twee jaar worden verlengd. Het gaat onder andere om de ondersteuning van het vreemdetalenonderwijs en wereldburgerschap in het primair en voortgezet onderwijs, docentprofessionalisering in het mbo en internationalisation at home in het mbo en hoger onderwijs.
 

Doel van de aanbesteding

Het ministerie van Onderwijs wil de internationale dimensie in het onderwijs versterken ten behoeve van het ‘internationaal competent’ worden van leerlingen en studenten.
 
Nuffic voert al een groot aantal van de activiteiten op dit gebied uit en is blij deze te kunnen voortzetten. Nuffic-directeur Freddy Weima: “We hebben de afgelopen jaren mooie progressie gemaakt op verschillende van deze activiteiten. Bijvoorbeeld met het model over internationale competenties in alle onderwijssectoren. Het is erg goed nieuws dat we deze activiteiten de komende jaren kunnen voortzetten.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids