Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Voor de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort heeft minister Slob het beschikbare bedrag verhoogd naar 14,7 miljoen euro. Dit is vorige week gepubliceerd in de Staatscourant. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders.

Vooral voor het primair onderwijs waren in korte tijd al veel aanvragen ingediend sinds de openstelling van de subsidieregeling in 15 januari. Dit resulteerde in een verhoging van het subsidieplafond per 24 juli 2019. Nu de aanvragen blijven komen, wordt de subsidie verhoogd naar in totaal 14,7 miljoen euro. Hiervan is 7,8 miljoen euro bestemd voor het basisonderwijs en 6,9 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs. 
 
De subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort is bedoeld om schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen te stimuleren om in 2019 gezamenlijk het lerarentekort in de regio aan te pakken. De regeling geldt voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. Partijen in de regio bepalen zelf binnen welk geografisch gebied de samenwerking vorm krijgt. Dat kan bijvoorbeeld in arbeidsmarktregio’s.
 
Door: Nationale Onderwijsgids