Normal_samenwerken__netwerken__teams

Het experiment Regelluwe scholen wordt uitgebreid naar scholen met het predicaat ‘voldoende’. Een motie daartoe van Kamerleden Van Meenen en Rog is aangenomen door de Tweede Kamer. Het experiment was tot nu toe alleen toegankelijk voor scholen die als goed of excellent worden bestempeld. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders. 

Reden voor de uitbreiding van het experiment is dat het effect van het experiment ook op andere typen scholen gemeten zou moeten worden in plaats van alleen maar op goede en excellente scholen. 
 

Regelluwe scholen

Het experiment Regelluwe Scholen werd in 2016 in het leven geroepen door toenmalig staatssecretaris Sander Dekker. Basisscholen en middelbare scholen mochten binnen deze pilot afwijken van de wettelijke regelgeving voor scholen. Voorwaarde hiervoor was toen nog dat de scholen het predicaat ‘excellent’ zouden hebben. 
 

Meer vrijheid

Doel van het experiment is om te zien hoe scholen omgaan met een vermindering van de regels en het toezicht daarop. Zo zouden de scholen die meedoen aan het experiment meer vrijheid krijgen om zelf de onderwijstijd in te delen. Ook zijn ze dan niet verplicht te rapporteren over de vorderingen van leerlingen en over plannen van de school. Dit moet de administratieve last voor scholen verlichten en de kwaliteit van het onderwijs verhogen.
 

Van exellent naar voldoende

In 2018 werd het experiment uitgebreid naar scholen met het predicaat ‘goed’. Nu wordt het experiment dus ook toegankelijk voor scholen met het predicaat ‘voldoende’. De uitbreiding staat al vanaf het begin van de pilot ter discussie. Toenmalig staatssecretaris Dekker wilde dit niet, omdat hij vond dat juist excellente scholen bij uitstek in staat zijn om ook buiten de gevestigde kaders te opereren. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids