Normal_school__schoolbord__klas

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom vallen leerlingen van 16 tot 18 jaar onder de kwalificatieplicht. Leerlingen van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio's) om toch een startkwalificatie te halen. 

Kwalificatieplicht verlengt de leerplicht

De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en kansen op een baan te vergroten. De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben.
 
De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. Die loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin een leerling 16 jaar wordt. De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat hij of zij een startkwalificatie hebt gehaald. Of tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt. De leerplichtambtenaar van jouw woongemeente houdt toezicht op de Leerplichtwet en de kwalificatieplicht.
 
Leerlingen tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer verplicht om een startkwalificatie te halen of naar school te gaan. Toch vergroot een diploma de kansen op de arbeidsmarkt. Daarom werken scholen en gemeenten samen met RMC-regio's. Een RMC-medewerker helpt bij het terugkeren naar een passende opleiding, of naar een combinatie van school en werk. Of bij het vinden van andere hulp of zorg.
 

Kwalificatieplichtig en werken

Wanneer je kwalificatieplichtig bent, dan moet je een volledig onderwijsprogramma volgen. Alleen als je de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo volgt, kun je leren en werken combineren. Je mag niet volledig werken zolang je kwalificatieplichtig bent. Ook niet als je bijvoorbeeld tussen 2 opleidingen in zit.
 

Vrijstelling kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt niet als:
  • je een diploma of getuigschrift van de praktijkschool hebt. Je kunt dan een programma volgen dat past bij jouw niveau;
  • je op een speciale school zit omdat je zeer moeilijk leert of een verstandelijke of een lichamelijke beperking hebt;
  • je op grond van de Leerplichtwet een vrijstelling van de plicht tot inschrijving op een school hebt gekregen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid