Normal_logopedie_taal_tos_taalontwikkeling_speciaal_onderwijs

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft Constance Vissers benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Haar aanstelling en onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Kentalis. Dit melden Radboud Universiteit en Kentalis.

Vissers is klinisch neuropsycholoog. Zij heeft de opdracht om meer inzicht te krijgen in de neuropsychologie van taalontwikkelingsstoornissen. Vissers combineert sinds 2014 wetenschappelijk onderzoek en klinische taken binnen Kentalis (programmalijn TOS), de Radboud Universiteit en haar psychologenpraktijk. Vanuit die functies ontwikkelt zij onderzoeksprogramma’s en projecten en behandelt zij kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblematiek. Haar huidige onderzoek betreft het ontrafelen van sociaal-emotionele problemen, beperkte communicatieve redzaamheid en leerproblemen. Ze gebruikt daarbij neuropsychologische tests, zoals gedrags-, EEG- en oogbewegingsmetingen.
 
Met dit hoogleraarschap wordt de samenwerking tussen Kentalis en de Radboud Universiteit verder versterkt. Zo zal Vissers nauw samenwerken met Kentalis-collega’s die eveneens posities bekleden binnen de Radboud Universiteit. De leerstoel Taalontwikkelingsstoornissen verankert bovendien huidige en toekomstige neurocognitieve onderzoeksprojecten binnen een sectorbrede, multidisciplinaire en ook internationale context. Mede dankzij deze leerstoel profiteert het proces van zorg en onderwijs direct van de nieuwste neuropsychologische inzichten op het gebied van TOS.
 
Meer informatie op de websites van Kentalis en de Radboud Universiteit.
 
Door: Nationale Onderwijsgids