Normal_pesten__digitaal_pesten__laptop__po__vo__so__online_pesten

Veel Nederlandse jongeren tussen 12 en 17 jaar komen bij het gebruik van het internet wel eens in vervelende situaties terecht. Zo heeft ruim een derde van de jongeren weleens intimiderende kettingbrieven ontvangen waarin werd gedreigd met nare gevolgen wanneer de kettingbrieven niet zouden worden doorgestuurd naar voldoende personen. Daarnaast heeft 31 procent van de jongeren content gezien die zij als beangstigend of schokkend ervaren. Ook wordt ruim een kwart van de jongeren wel eens lastiggevallen online en ervaart ruim een vijfde van de kinderen online pesterijen. Dit komt naar voren uit onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van Safer Internet Day, meldt de VPNGids.nl.

 

Meisjes hebben online meer negatieve ervaringen dan jongens

Opvallend is dat meisjes op elk vlak meer negatieve interacties ervaren op internet dan jongens. Zo is ruim 32 procent van de meiden online wel eens lastiggevallen tegenover 21 procent van de jongens. Ook worden meisjes vaker gepest (25 tegenover 16 procent van de jongens) en krijgen ze vaker content te zien waar ze van schrikken.

Meerderheid ouders maakt zich zorgen over wat hun kinderen doen online

Een meerderheid van de ouders (55 procent) geeft aan zich zorgen te maken over wat hun kinderen op internet doen. Toch hebben ouders niet altijd een goed beeld van de problematiek waar kinderen tegenaan lopen online. Het probleem van kettingbrieven wordt bijvoorbeeld sterk onderschat.

Meer dan 80 procent van de ouders heeft op enige manier voorzorgsmaatregelen getroffen om hun kinderen op internet in de gaten te houden. Daarnaast geeft 43 procent van de ouders aan vaker te willen praten met hun kinderen over wat deze precies doen online. Voor de jongeren zelf hoeft dit niet zo; slechts 6,3 procent van de jongeren ziet het belang in van vaker met de ouders communiceren over het internetgebruik.

Het huidige onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 2000 ouders en jongeren in opdracht van het Safer Internet Centre Nederland, een consortium van organisaties die zich bezighouden met veilig en bewust internetgebruik. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in dit overzicht, inclusief heldere grafieken of op www.saferinternetcentre.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids