Geen toename in cyberpesten en sexting onder jongeren tijdens corona

Het blijkt dat jongeren sinds corona niet vaker te maken hebben met negatieve ervaringen op het internet, zoals online seksueel misbruik en cyberpesten. Veel jongeren ervaren de sfeer op social media ook als positiever. Dit blijkt uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland in het kader van Safer Internet Day die vandaag plaatsvindt. Dit meldt ECP.

Vóór corona had een derde (33 procent) van de jongeren weleens een negatieve ervaring op het internet, tijdens corona slechts ruim een kwart (28 procent). Helpwanted.nl, de hulplijn voor online seksueel misbruik, zag tijdens de eerste lockdown een verdubbeling van het aantal meldingen. Belt: “Een mogelijke verklaring voor de verdubbeling van de meldingen is dat de negatieve ervaringen weliswaar niet zijn gestegen in aantal, maar dat de incidenten serieuzer zijn en daarmee de behoefte aan hulp groter. En omdat jongeren in tijden van corona minder makkelijk met vrienden of een mentor praten, zoeken ze hun toevlucht eerder bij een hulplijn.”
 

Sexting niet vervelend en geen toename door corona

In het onderzoek werd ook gevraagd hoe jongeren sexting tijdens de lockdown beleefden. Er is onderscheid gemaakt tussen de leeftijdscategorieën 12-18 jaar en 19-25 jaar. De oudere groep is overwegend positief over sexting (59 procent). Bij de 12- tot 18-jarigen is dat anders: 64 procent van hen heeft sexting vóór corona als vervelend ervaren; tijdens corona zakte dit percentage naar 39 procent. Voor corona zag 19 procent van deze groep sexting als iets leuks, tijdens corona was die groep iets groter: 28 procent. Het positieve oordeel over sexting onder 12- tot 18-jarigen is tijdens corona dus iets gestegen.
 

Positief geluid op social media

Het gebruik van social media van jongeren op alle platformen is toegenomen. Wat wel opvalt, is het feit dat jongeren aangeven online niet meer negatieve dingen te hebben meegemaakt dan vóór corona. Uit andere onderzoeken blijkt dat de lockdown op veel vlakken niet gemakkelijk is voor jongeren, maar het internet lijkt wel een lichtpuntje te hebben gebracht. Veel jongeren zeggen de sfeer online positiever te ervaren dan voorheen. Ze geven aan meer contact met anderen te hebben, meer positiviteit te ervaren, meer en leukere content te zien en ze hebben het gevoel steun te krijgen van anderen. Met name op TikTok wordt de sfeer als positiever beleefd in vergelijking met andere platforms. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids