Normal_almataonderwijskoraal

Per 1 augustus jl. is Almata Onderwijs aangesloten bij Koraal. Almata Onderwijs verzorgt het onderwijs voor SJSJ-Almata in Ossendrecht, een instelling voor gesloten jeugdzorg. Er is plaats voor 52 leerlingen tussen 12 en 18 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het onderwijs wordt gegeven door 15 professionals van Almata Onderwijs. Zij werken in nauwe afstemming met de medewerkers van SJSJ die de dagelijkse zorg en begeleiding aan de leerlingen geven. Dit meldt Koraal.

Almata Onderwijs is vanuit het ministerie van onderwijs gefinancierd als een experiment met als einddatum 1 augustus 2019. Vanuit het onderwijsministerie is gevraagd of Koraal Almata Onderwijs wil overnemen. Ivo van Riel, directeur van Het Driespan (onderdeel van Koraal), licht dit toe: “Binnen Koraal hebben we al veel expertise opgebouwd met onderwijs voor gesloten jeugdzorg op twee andere locaties in West-Brabant. In tien jaar tijd is er bij Almata Onderwijs ook veel expertise opgebouwd, vooral gericht op de LVB-doelgroep. Met de aansluiting bij Koraal kunnen we waardevolle kennis en ervaring delen met elkaar.”
 
Koraal biedt zorg, onderwijs en arbeid aan bijna 5000 cliënten en leerlingen. Het Expertise Centrum van Koraal verzamelt en deelt kennis - zowel binnen Koraal als daarbuiten - zodat die kennis ten goede komt aan zorg en onderwijs in heel Nederland. Van Riel: “We delen die kennis  binnen het onderwijs, maar die kan ook gebruikt worden om zorgpartners te adviseren, zoals SJSJ-Almata.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids