Koen en Luuk bouwen in hun nieuwe school PCBO De Regenboog Osseveld, foto: Jeroen Taalman

Luuk en Koen kijken hun ogen uit op schoolplein van PCBO De Regenboog Osseveld in Apeldoorn. Het is hun eerste kennismaking met hun nieuwe school waar ze na de zomervakantie naartoe gaan. Dan start Kentalis op PCBO De Regenboog Osseveld in Apeldoorn onderwijs voor kinderen met TOS. In plaats van elke dag met het busje naar Arnhem kunnen ze in augustus met de fiets naar school. Dit meldt Kentalis.

Luuk en Koen (4 jaar) hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS); daarbij wordt taal niet goed verwerkt in de hersenen. Daarom volgden ze speciaal onderwijs in Arnhem. PCBO De Regenboog Osseveld en Kentalis maken vanaf nu onderwijs voor Luuk en Koen in Apeldoorn mogelijk. Na de zomer start Kentalis op PCBO De Regenboog onderwijs voor kinderen met TOS. Een zogeheten school-in-school constructie. Uniek in Apeldoorn, omdat TOS-leerlingen nu naar Arnhem of Zwolle moeten voor onderwijs. Met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 start er in het gebouw van PCBO De Regenboog Osseveld een groep van tien à elf kinderen, die dan, net als hun vriendjes uit de buurt, dicht bij huis onderwijs krijgen.

School-in-school

De ouders van Luuk en Koen vertellen hoe verheugd ze zijn op de komst van deze school-in-school constructie in Apeldoorn. Petra: “Dit maakt contact met school vele malen makkelijker. Niet meer elke dag om 7.45 uur met een busje naar Arnhem vanuit de Maten, maar gewoon zelf op de fiets naar school, het schoolplein op en contact hebben met de leerkracht. Een hele verbetering waar we naar uit kijken.”

Verbinding

Kentalis werkt onder het motto ‘regulier waar het kan, speciaal waar het moet’ en zoekt dan ook de samenwerking met het regulier onderwijs en richt zich op doorstroming van leerlingen naar het regulier onderwijs. Apeldoorn kende deze vorm van onderwijs nog niet voor kinderen met TOS.
De gemeente heeft samen met PCBO Apeldoorn en Kentalis verkend of dit mogelijk is. Na de zomervakantie start er een groep en wordt er stapsgewijs gekeken waar en wanneer samengewerkt kan worden om passend onderwijs voor kinderen met TOS te bieden. De intentie is om in Apeldoorn op PCBO De Regenboog Osseveld speciaal onderwijs te gaan bieden tot en met groep 4.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids