Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Door werknemers met een beperking minder te willen belonen, maakt het kabinet van kansengelijkheid een wassen neus en doet het alle inspanningen van het onderwijs teniet, zeggen de bestuurders van PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, LECSO en Sectorraad praktijkonderwijs. De Tweede Kamer spreekt hier de komende weken over. Dit meldt de MBO Raad.

In het onderwijs wordt steeds meer aan kansengelijkheid voor alle leerlingen gewerkt: er worden meer dubbele schooladviezen gegeven, schooladviezen worden vaker naar boven bijgesteld en leerlingen kunnen makkelijker opleidingen stapelen. Voor ieder kind wordt geprobeerd een passende plek te vinden.
 
Maar hoe zit het met arbeidsbeperkten met een beroepsdiploma? Staatssecretaris Van Ark wil de Participatiewet zodanig aanpassen dat werkgevers alleen salaris gaan betalen over het deel dat iemand productief is (loondispensatie). De huidige subsidies op de loonkosten voor bedrijven verdwijnen. Het is de bedoeling dat gemeenten het salaris gaan aanvullen tot het minimumloon. 
 
Door dit plan mogen deze werknemers, vaak met een waardevol beroepsdiploma op zak, minder dan het minimumloon verdienen. Ook hebben zij minder recht op sociale zekerheid en bouwen zij minder pensioen op. Het College voor de Rechten van de Mens stelde vorige week dat het kabinet hiermee inbreuk maakt op het wettelijk recht op gelijke behandeling. Deze maatregel vergroot de kansenongelijkheid.
 
PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, LECSO en Sectorraad praktijkonderwijs roepen daarom op om een handtekening zetten onder de petitie ‘Ben ik het niet waard’. Samen komen zij in actie voor kansengelijkheid voor alle mensen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids