Normal_kapstok_school_kleuterklas_jassen_rugzak

Eind januari/begin februari 2018 wordt de beleidsregel voor het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs gepubliceerd. In 2018/2019 en 2019/2020 kunnen scholen aan dit experiment deelnemen. Dit meldt Passend Onderwijs.

Scholen voor speciaal onderwijs en regulier onderwijs kunnen door het experiment gedurende vier jaar samenwerken aan geïntegreerd onderwijs. Dit geldt voor zowel het (speciaal) basisonderwijs als het (speciaal) voortgezet onderwijs. Na deze vier jaar gaan de scholen verder als één geïntegreerde school en wordt de deelnemende school voor speciaal onderwijs opgeheven.
 
Met het experiment kan krijgen vso-leraren bevoegdheid om ook op reguliere middelbare scholen les te geven. Dit is nu nog niet altijd het geval door verschillende eisen in bevoegdheid. Andersom is dit wel het geval. nog niet altijd overal lesgeven. De deelnemende scholen kunnen de experimenteerperiode gebruiken voor het opleiden van leraren. Besluiten ze na die vier jaar als geïntegreerde school door te gaan, dan zijn de docenten alvast bevoegd om op de reguliere vo-school les te geven.
 
Het experiment helpt om expertise op te bouwen in het samengaan van speciaal en regulier onderwijs. Wettelijk gezien was dit al mogelijk, maar in de praktijk bleek het voor ouders en leerkrachten echter een te grote overgang om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte direct in te schrijven op een reguliere school. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids