Logo_logo_ced_groep

Je spreekt op school af dat jullie samen een film gaan kijken en ’s avonds sturen jullie elkaar een preview van leuke films; offline en online situaties lopen vaak op een natuurlijke manier in elkaar over. Jongeren die minder sociaal competent zijn, beseffen soms onvoldoende dat wat zij online doen en zeggen, invloed heeft op offline-ontmoetingen en andersom. In de lessen van de nieuwe methode 'Sociaal offline/online' van CED groep leren leerlingen op een interactieve en stapsgewijze manier om zich on- en offline te presenteren en sociaal te gedragen.

Niet vanzelf

De lessen van 'Sociaal offline/online' zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het speciaal onderwijs en leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel dagbesteding en het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. Sociale competentie is een belangrijk vak voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Sociaal gedrag ontstaat niet vanzelf; het vraagt om veel instructie en oefening. Leerlingen hebben ook online contact met anderen. Bij het goed omgaan met online situaties is sociale competentie even belangrijk als in offline situaties. Daarom leren leerlingen tijdens de offline- en onlinelessen hoe zij zich ook online sociaal gedragen.

'Sociaal offline/online' in het kort

• Bevorderen van sociale competentie
• Leren door doen (onder andere met behulp van een chatsimulator)
• Complexe vaardigheden opdelen in kleine stappen
• Herhalen, herhalen en nog eens herhalen
• Variëren in betekenisvolle situaties

Materiaal bestellen

De lesmap 'Sociaal offline/online' is verkrijgbaar via de webwinkel. De prijs van een lesmap is 150,- euro. Bij aanschaf van de methode ontvangt u twee lerarenaccounts voor de chatsimulator.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de methode of wilt u informatie over een introductieworkshop op uw school? Neem dan contact op met Sabina Pot (s.pot@cedgroep.nl). 

(Dit is een advertorial)