Logo_landelijk_expertise_centrum_speciaal_onderwijs_logo_lecso

Het boek Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs is uit. Auteurs Mariëtte Huizinga, Dorien Graas en Anika Bexkens schreven het boek om leerkrachten te helpen bij het vinden van de juiste en gerichte onderwijsbehoeften die deze kinderen nodig hebben. Dat meldt LECSO.

Kinderen die een licht verstandelijke beperking hebben, moeten in het passend onderwijs begeleid worden op een manier die voor hen het beste past. Die begeleiding en zorg draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de kinderen. Het boek is voor zowel leerkrachten, schoolbesturen als interne begeleiders een hulpmiddel. Voor al deze groepen is het van belang dat er een visie wat betreft de begeleiding wordt geformuleerd en vervolgens wordt toegepast. Dit komt in het boek ruimschoots aan bod. Niet in de laatste plaats wordt ook de relatie tussen onderzoek en praktijk behandeld.

Bij de begeleiding van kinderen met een lichte beperking en hun ouders gaat het volgens de auteurs om drie belangrijke speerpunten:

  • Het vroeg signaleren van leerproblemen in het onderwijs
  • Het waarborgen van de positieve effecten van inclusief onderwijs
  • Het mogelijk maken van sociale integratie, zowel in als buiten de klas.

Bij de samenwerking tussen Jeugdhulp en het onderwijs is het belangrijk om te accepteren dat er grote verschillen zijn tussen kinderen. Ook is de participatie van ouders van belang. Bovendien is het cruciaal dat er vertrouwen is in de deskundigheid van de leerkracht.

De auteurs van het boek zijn allen werkzaam in verschillende vakgebieden. Zo is Mariëtte Huizinga universitair hoofddocent bij de sectie Onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dorien Graas is lector Jeugd in het Domein Gezondheid en Welzijn van de Hogeschool Windesheim. Anika Bexkens is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist bij GGZ-Delfland, afdeling Jeugd. Daarnaast is zij universitair docent aan de Universiteit Leiden, Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids