Logo_koninklijke_kentalis_logo

Kentalis werkt volledig en graag mee aan ieder mogelijk verzoek dat de Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg zal doen. De organisatie vindt het belangrijk dat er openheid is over alle onderdelen van de geschiedenis van de doveninstituten en dat mensen hun verhaal hierover kwijt kunnen. De commissie onder leiding van prof. dr. Micha de Winter doet op verzoek van het kabinet onderzoek naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. Dit meldt Kentalis.

Om te beoordelen of het mogelijk was om goed onderzoek te doen binnen de voormalig instituten voor doven en blinden, is er eerst een vooronderzoek geweest waar Kentalis aan meegewerkt heeft. Donderdagavond 18 mei maakte commissievoorzitter De Winter bekend dat op basis van dit vooronderzoek, wetenschappelijk onderzoek naar geweld in internaten voor dove of blinde kinderen, in de periode 1945 tot nu, haalbaar en wenselijk is. Bij het meldpunt van de commissie zijn ongeveer 540 meldingen binnengekomen per brief, per mail en per telefoon. Naar schatting vijf meldingen hebben betrekking op doven- en blindeninternaten.

Binnen Kentalis wordt een actief beleid gevoerd om alle vormen van ongewenst gedrag tegen te gaan, zowel binnen de zorg als het onderwijs dat Kentalis biedt aan mensen die doof, slechthorend of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Aan het wetenschappelijk onderzoek zal Kentalis ook haar medewerking verlenen. Dossiers van voormalig leerlingen en cliënten worden alleen vrijgegeven indien de betrokkene hiervoor expliciet toestemming geeft.

Kentalis begrijpt dat het onderzoek bij mensen emoties en vragen kan los maken. Voor ondersteuning en begeleiding voor degene die een melding wil doen, kan er bij Kentalis contact opgenomen worden met Pien den Hollander (06 1000 6265) of Annemarie van Kessel (06 43 29 07 70). Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden. Mensen die melding willen doen bij de commissie, kunnen contact opnemen via het telefonisch meldpunt (088 371 7500, bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.30 uur en 12.30 uur), via de digitale vragenlijst op www.commissiegeweldjeugdzorg.nl of via info@commissiegeweldjeugdzorg.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids