Logo_nederlandse_stichting_gehandicapte_kind_logo_nsgk

Veel scholen, onderwijzers en ouders zien het als een onhaalbaar ideaal, maar vier scholen in Nederland bewijzen volgens NSGK dat het kan: leerlingen met en zonder handicap samen in de klas, met onderwijs, zorg en ondersteuning op maat voor iedereen. Hoe kan het dat zij wel voor elkaar krijgen wat veel anderen niet mogelijk achten? In1school, een project van NSGK, onderzocht het en presenteert haar bevindingen in een magazine. Ter informatie en inspiratie voor alle scholen. Want 'inclusief onderwijs' zal steeds meer de norm worden, zoals ook de Onderwijsraad deze week schreef in haar advies aan staatssecretaris Dekker. Dit meldt NSGK.

In1school maakte een kleine inventarisatie en onderwierp vier scholen aan nader onderzoek: De Korenaar in Eindhoven, Het Rondeel in Den Bosch, De Verrekijker in Julianadorp en De Kroevendonk in Roosendaal. Wat deze scholen anders doen is volgens de onderzoekers dat ze andere keuzes maken en consequent doorvoeren.

Dat ze een school willen zijn voor iedereen, is de leidraad in alles wat ze doen: van het beleid tot de inrichting van het schoolgebouw en van de didactische aanpak tot de contacten met ouders. Altijd is diversiteit de norm: iedereen moet kunnen meedoen. Dat leidt bijvoorbeeld tot de keuze voor co-teaching: twee leraren voor één klas. Of voor mediërend leren, een didactische aanpak waarbij het kind zelf met oplossingen komt; de leraar begeleidt alleen het proces. Die keuzes gaan bij deze scholen niet ten koste van andere leerlingen.

Dit jaar ratificeerde Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt dat onderwijs 'inclusief' moet zijn. Dat wil zeggen dat kinderen met en zonder handicap samen naar dezelfde (buurt)school kunnen en daar, in een veilige omgeving, onderwijs krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.

Het magazine 'Zo kan het ook scholen. Vier scholen maken werk van inclusief onderwijs' is verkrijgbaar via www.in1school.nl/zo-kan-het-ook-scholen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids