Normal_opkoers_op_koers_logo_school_veiligheid_veilig

De Wet Veiligheid op school verplicht scholen te zorgen voor een sociaal veilig klimaat op school. Deze verplichting geldt ook voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Speciale scholen lopen hierin soms tegen andere problemen aan dan scholen in het regulier onderwijs. Stichting School & Veiligheid organiseert daarom samen met expertisecentrum Lecso voor speciaal onderwijs  en SBO werkverband een studiedag. De bijeenkomst ‘Pak ‘t beet!’gaat in op de specifieke vraagstukken over sociale veiligheid die spelen in het speciaal onderwijs. Dit meldt Lecso.

Wanneer mag een docent fysiek ingrijpen bij leerlingen? Wat als ongepast of seksueel overschrijdend gedrag vertoont? Welke methode is het meest geschikt om het leefklimaat op school in de gaten te houden? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het programma van de studiedag. De deelnemers gaan met elkaar en met deskundigen in gesprek en maken kennis met praktische hulpmiddelen.

De studiedag Pak ‘t beet vindt plaats op 16 november in Amersfoort. Na het welkomstwoord zal Peer van der Helm van het Expertisecentrum Jeugd en Hogeschool Leiden een toelichting geven op zijn onderzoek naar het pedagogische leefklimaat op enkele grote scholenkoepels. Uit zijn onderzoek blijkt de belangrijke rol van de docent voor een veilige sfeer. Aafke Schaarlo van de Taskforce Kindermishandeling staat stil bij de aandacht in het speciaal onderwijs voor het tegengaan van mishandeling van kinderen. Tot slot zal het team van Schooljudo.nl laten zien hoe judo toegepast kan worden om kinderen waarden respect, discipline, vertrouwen en weerbaarheid te leren.

Het middagprogramma bestaat uit zes workshops waaruit de deelnemers kunnen kiezen met de thema’s: monitoring, dwang en drang; modelprotocol fysiek ingrijpen en time-out, seksueel weerbaar in het s(b)o, vso en pro, ouderbetrokkenheid, professionele reflectie op een veilige school en gedragen gedrag.

Deelname aan de studiedag kost 50,- euro. Meer informatie over het programma en aanmelden via www.lecso.nl/agenda of www.schoolenveiligheid.nl/evenementen. De studiedag maakt onderdeel uit van Op Koers!, het conferentieprogramma met het thema Veilige school.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids