Normal_jongeren2423

Voor kwetsbare jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is het vaak lastig om in contact te komen met werkgevers. Het project Bazen Verbazen helpt deze jongeren uit het speciaal onderwijs, zorginstellingen of mbo-1 te leren hoe ze zichzelf op een positieve manier aan werkgevers kunnen presenteren. Dat meldt Diversion.

Door de huidige Participatiewet worden jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, zorginstellingen en mbo-1 gestimuleerd om aan het werk te gaan. Toch vinden de jongeren het lastig. Het project Bazen Verbazen is voor scholen en zorginstellingen die een brug willen slaan tussen jongeren en potentiële werkgevers. In twee workshops dagen jonge rolmodellen en cultuurprofessionals de jongeren uit om hun persoonlijke verhaal op een creatieve manier te vertellen.

Tijdens de workshops ontwikkelen de jongeren een idee voor een creatief wedstrijdplan waarmee zij zich aan werkgevers kunnen presenteren. De winnende groepen voeren het plan na de zomervakantie onder begeleiding van cultuurprofessionals van Maas theater en dans uit tot een creatief eindproduct. In november en december 2016 presenteren de jongeren zichzelf aan potentiële werkgevers. Bazen Verbazen wordt gefinancierd door Fonds 21 en Instituut Gak en uitgevoerd door Diversion in samenwerking met CNV Jongeren en Maas theater en dans. Op www.bazenverbazen.nl is meer informatie over het project te vinden.

© Nationale Onderwijsgids