Normal_0b15b04dd3b7fe3dfea912ef2ea5d3d8

Ouders hebben ontzet gereageerd op het bericht dat speciale school 't Nijrees in Almelo in 2016 gaat sluiten. Voor hen kwam het besluit van de directie als een donderslag bij heldere hemel. 't Nijrees is een orthopedagogisch didactisch centrum voor voortgezet onderwijs aan kinderen met een achterstand. De leerlingen zullen terug moeten stromen naar het reguliere onderwijs. Ouders maken zich zorgen of dit voor hun kind wel haalbaar is. Dit meldt RTV Oost.

“Het heeft niet zozeer met geld te maken als wel met de veranderingen door de invoering van het stelsel van Passend Onderwijs”, legt Sam Terpstra van de Stichting Samenwerkingsverband VO-SVO uit. “We kunnen nu niet goed zien op welke wijze voortzetting van de activiteiten mogelijk is en daarom zijn we tot dit besluit gekomen”. Het gaat om een voorgenomen besluit, benadrukt Terpstra, de directie zal zich nu beraden op de nadere invulling. Om helderheid te bieden aan ouders, kinderen en personeel is de beslissing van het bestuur alvast naar buiten gebracht.

Maar die gang van zaken, valt niet in goede aarde bij de ouders. Het bestuur veroorzaakt onrust door een voorgenomen plan te ventileren voor er nagedacht is over een alternatief, stelt Marc Hiskens van de ouderraad van 't Nijrees. “Deze kinderen zijn gewend aan kleine klassen en extra begeleiding. Ze gaan nu naar een school waar maximaal 280 kinderen zijn, verdeeld over twee gebouwen, en opeens moeten ze zich staande zitten te houden op een school van 1000 leerlingen. Dat kan niet”. De raad heeft een boze brief gestuurd naar de directie. “Juist voor de kinderen is deze onzekerheid moeilijk want het gaat om een kwetsbare groep die duidelijkheid nodig heeft”, zegt ook Janine Olde Heuvelt van de ouderraad.

't Nijrees maakt deel uit van de Stichting Samenwerkingsverband VO-SVO. Het is een school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen met een achterstand in het leren of met gedragsproblemen. Met extra begeleiding halen de leerlingen toch een regulier diploma op vmbo- of havo-niveau. Leerlingen zitten tijdelijk op 't Nijrees en blijven ingeschreven staan op een reguliere middelbare school. Wanneer zij daaraan toe zijn stromen ze terug naar een gewone school. Op dit moment telt 't Nijrees zo'n 280 leerlingen en 50 leerkrachten. De ouderraad heeft nog deze maand een gesprek met de Gemeente Almelo. Een oud-leerlinge van de school is inmiddels op internet een petitie gestart om 't Nijrees open te houden.

© Nationale Onderwijsgids