Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Sectororganisaties de PO Raad en VO Raad hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin vragen zij onder meer om extra aandacht voor leerlingen uit het speciaal onderwijs die ook jeugdhulp ontvangen. Ondanks dat de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari ingaat, hebben nog steeds niet alle gemeenten hun zaken op orde, schrijven de raden.

De sectorraden voor primair en voortgezet onderwijs roepen zowel het onderwijs als de gemeenten op om met elkaar in gesprek te gaan om zorg en onderwijs, vooral ook voor deze kwetsbare leerlingen, goed vorm te geven. Zonder duidelijke afspraken wordt de samenwerking tussen beide partijen te ingewikkeld, vrezen de raden. En dat terwijl continuïteit van zorg juist voor de leerlingen in het speciaal onderwijs van groot belang is, schrijven ze in de brief.

Beide organisaties scharen zich daarnaast achter het advies van de Onderwijsraad om Jeugdhulp meer preventief in te zetten in het onderwijs. “Daarmee kan verzwaring van de problemen worden voorkomen en kan een ononderbroken schoolloopbaan voor leerlingen beter worden geborgd”, aldus de PO Raad en VO Raad. Op 11 december staat het Kamerdebat over het passend Onderwijs gepland.

© Nationale Onderwijsgids