NOG Werken in het voortgezet onderwijs

In Nederland werken verschillende professionals in het voortgezet onderwijs. Deze beroepen zijn gereglementeerd, wat wil zeggen dat de beroepen alleen uitgevoerd kunnen worden door mensen die in het bezit zijn van bepaalde kwalificaties, zoals een diploma.
 
Voor een actueel overzicht van vacatures in het basisonderwijs in heel Nederland, kunt u terecht op de vacaturesectie van de Nationale Onderwijsgids. Bij sector kiest u dan voor voortgezet onderwijs.
 
Collectieve arbeidsovereenkomst voortgezet onderwijs
 
Voor mensen die werken in het voortgezet onderwijs geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO VO 2018-2019 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 juni 208 tot en met 30 september 2019.
 
Wat verdient een medewerker in het voortgezet onderwijs?
 
In de CAO VO 2018-2019 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van een docent voortgezet onderwijs en van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) staat uitgewerkt in de pagina’s 144 tot en met 160 van de cao.
 
Wat voor opleiding heb je nodig in het voortgezet onderwijs?
 
Om leraar te kunnen worden in het voortgezet onderwijs is een tweede of eerstegraads bevoegdheid om les te geven in een bepaald vak vereist. Hogescholen en universiteiten bieden verschillende programma's waarmee deze lesbevoegdheid verkregen kan worden. Er zijn ook leraren die hun bevoegdheid hebben gekregen door een zij-instroomtraject te volgen.
 

Tweedegraads bevoegdheid

De tweedegraads bevoegdheid kan verkregen worden aan een hogeschool of aan een universiteit. Met een tweedegraads bevoegdheid is een leraar bevoegd om les te geven aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het vmbo en aan de eerste 3 jaar van havo of vwo. Er zijn drie manieren om een tweedegraads bevoegdheid te halen:

  • Hbo-lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. De lerarenopleiding op de hogeschool is een vierjarige opleiding die bestaat uit didactiek, een lesprogramma en een stage. Om toegelaten te worden tot de opleiding is een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4) nodig.

  • Hbo kopopleiding. Dit is een een-jarige opleidingen die iemand na een hbo of wo bachelor kan volgen. De studenten kan dan bijvoorbeeld een bachelor economie hebben gedaan en via de kopopleiding een lesbevoegdheid halen voor wiskunde.

  • Educatieve minor op de universiteit. Tijdens een bacheloropleiding aan de universiteit kan via een minor een lesbevoegdheid behaald worden voor een deel van het tweedegraadsgebied. Na een educatieve minor kan de leraar aan het werk in de theoretische leerweg van het vmbo en de eerste 3 jaren van havo en vwo. Als de student hierna een vakmaster en educatieve master volgt, kan hij ook een eerstegraads bevoegdheid halen.

Eerstegraads bevoegdheid

De eerstegraads bevoegdheid kan verkregen worden aan een hogeschool of aan een universiteit. Met een eerstegraads bevoegdheid is een leraar bevoegd om les te geven aan alle leerjaren van het vmbo, havo en vwo. Er zijn meerdere manieren om een tweedegraads bevoegdheid te halen:

  • Hbo- of wo-lerarenopleiding eerstegraad. De hbo-opleiding is een vervolg op de opleiding voor tweedegraads bevoegdheid.
  • Educatieve master aan een hogeschool of universiteit. De master duurt 1 of 2 jaar. Hoe de educatieve master ingevuld wordt, verschilt per onderwijsinstelling.

Zij-instromer

De lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kan daarnaast nog verkregen worden door een zij-instroomtraject te volgen. Studenten die al een hbo- of universitaire opleiding afgerond hebben, kunnen de lerarenopleiding in een kortere tijd volgen als zij-instromer. Ook leraren uit het basisonderwijs kunnen via het zij-instroomtraject een lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs verkrijgen.

© Nationale Onderwijsgids