NOG Wat is voortgezet onderwijs?

Wat is voortgezet onderwijs?

Het voortgezet onderwijs, ook wel secundair onderwijs genoemd, is het reguliere onderwijs dat kinderen na afronding van het basisonderwijs volgen. Een school waar voortgezet onderwijs aangeboden wordt heet een middelbare school. Kinderen vanaf ongeveer 12 jaar gaan naar de middelbare school. Het voorgezet onderwijs duurt vier, vijf of zes jaar, afhankelijk van welk niveau voortgezet onderwijs de leerling volgt. Leerlingen zijn normaal gesproken tussen de 16 en 18 jaar oud wanneer zij hun voortgezet onderwijs afronden. De leerlingen moeten ieder jaar bepaalde leerdoelen halen. Als zij hierin slagen, gaan zij aan het eind van het schooljaar over naar de volgende klas. Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten per jaar een wettelijk aantal uren naar school. De lestijden zijn afhankelijk van het lesrooster van de leerling.

Verschillende niveaus

Waar het niveau van het basisonderwijs in principe voor alle leerlingen gelijkgesteld is, worden leerlingen in het voortgezet onderwijs ingedeeld in verschillende niveaus. Er zijn vier niveaus te onderscheiden, namelijk het praktijkonderwijs (pro), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Lees meer over de verschillende niveaus hier.

Na afronding van het voortgezet onderwijs kan, afhankelijk van het niveau, gekozen worden uit verschillende vervolgopleidingen. Voor het vmbo is dat het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voor havo het hoger beroepsonderwijs (hbo) en voor vwo het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Leerplicht

Kinderen in Nederland zijn van 5 tot 16-jarige leeftijd leerplichtig. Oftewel: zij moeten in ieder geval van hun 5e tot hun 16e levensjaar naar school. Een uitzondering zijn jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben: zij zijn leerplichtig tot hun 18e levensjaar.

© Nationale Onderwijsgids