Ruim 500 scholieren vervolgen schoolcarrière buiten Lelystad

Veel leerlingen uit Lelystad gaan niet in deze plaats naar de middelbare school. Nu heerst de vraag of er wel voldoende aanbod is qua voortgezet onderwijs. Dinsdagavond kwam deze vraag aan bod tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad. Uit onderzoek van de Onderwijsmonitor Lelystad en Kennisland kwam naar voren dat veel leerlingen dus kiezen voor onderwijs buiten Lelystad. Dat meldt Omroep Flevoland.

12 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zaten in 2022 op een school buiten Lelystad, daarbij gaat het om 529 leerlingen. In schooljaar 2017/2018 was dit aandeel nog 8 procent. Er zit dus een stijging in het aantal leerlingen die naar Harderwijk of Dronten reizen voor school.

Ook een aantal leerlingen komt naar Lelystad 

Gelukkig waren er ook leerlingen die van buiten de stad naar Lelystad kwamen voor hun middelbare school. Deze leerlingen komen voornamelijk uit Dronten en Almere en gaan naar Porteum of Aeres. Uit het onderzoek blijkt dat het om 1 procent van het totaal aantal leerlingen dat in Lelystad naar de middelbare school gaat.

Gesprek met de onderwijsinstellingen 

Judith Boertjens van GroenLinks wilde hierover graag een gesprek voeren met de onderwijsinstellingen en de wethouder. De gemeenteraad maakte zich al tijdens de oprichting van Porteum zorgen voor het wegtrekken van leerlingen uit de plaats. En nu is er juist een stijging te zien van het aantal leerlingen dat elders onderwijs volgt.

Kwaliteit van het onderwijs 

De keuze voor het onderwijs in een andere stad had volgens wethouder Dennis Grimbergen niet zozeer te maken met de kwaliteit daarvan. “De keuze kan ook komen door het soort opleiding dat wordt aangeboden of uit een religieuze overtuiging.”

Leerlingen hebben zichzelf ook laten horen in het onderzoek. Zij geven meerdere redenen waarom zij kiezen voor onderwijs buiten Lelystad. Ze vinden Lelystad saai en ze maken zich zorgen of ze op deze plek wel leuk werk kunnen vinden.

Negatief nieuws 

Als er over een school negatief nieuws naar buiten komt, speelt dat ook mee in de keuze om daar onderwijs te volgen. Leerlingen die een havo- of vwo-advies krijgen vinden vaak dat er te weinig keuze is qua scholen.

Kleinschaliger voortgezet onderwijs 

Boertjens gaf tijdens de vergadering aan dat er misschien gekeken moet worden naar kleinschaliger voortgezet onderwijs. Wethouder Grimbergen gaf op zijn beurt aan dat schoolbesturen dit zelf moeten regelen, en niet de gemeente.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk