Aanvragen nieuwe middelbare scholen opnieuw ingediend, afwijzing onduidelijk

Meerdere initiatiefnemers van nieuwe middelbare scholen hebben opnieuw een aanvraag ingediend. Zij ontvingen onlangs een afwijzing van Onderwijsminister Dennis Wiersma. Dit meldt de Volkskrant.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is verantwoordelijk voor het afronden van de aanvragen. Uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat zeven van de twaalf afgewezen middelbare scholen zich opnieuw hebben gemeld bij DUO. In totaal waren er zestien aanvragen voor nieuwe middelbare scholen ingediend.

Bezwaar aangetekend

Drie scholen hebben bij DUO bezwaar aangetekend. Het gaat om ‘Het Martin Buber’ in Kerkrade, ‘El Amien’ in Amsterdam en ‘Al Amana’ in Utrecht. Zij overwegen om naar de rechter te stappen als hun plannen hierna alsnog niet worden goedgekeurd.

Burgerschapsonderwijs vormgeven

Volgens de Onderwijsinspectie, die de plannen beoordeelt, zou er niet voldoende zijn geformuleerd hoe de scholen hun burgerschapsonderwijs willen vormgeven. Dat draait onder andere om de basiswaarden van de rechtstaat. Minister Wiersma, die de uiteindelijke beoordeling deed, sloot zich hierbij aan.

Afwijzing onduidelijk

De scholen vinden dat het niet voldoende duidelijk is gemaakt op basis waarvan hun plan is afgewezen. De initiatiefnemers hebben behoefte aan meer uitleg. Volgens Bert Schroën, kwartiermaker van Het Martin Buber uit Kerkrade, helpt het hen ook bij hun nieuwe aanvraag.

Door: Nationale Onderwijsgids / Eline Boer