Onderwijsadviseur Naomi Mertens over De Staat van: niet alles meetbaar in cijfers

Na de presentatie van de Staat van het Onderwijs domineerden in de media twee thema’s: taal en rekenen is niet op orde en de kansenongelijkheid groeit. KPC Groep vroeg onderwijsadviseur Naomi Mertens naar haar visie op het rapport van de Onderwijsinspectie.

Onderwijsverbetering: lat omhoog?

“Het onderwijs blijkt een complex spel te zijn waarin (eind)doelen, lesactiviteiten en toetsing goed op elkaar moeten zijn afgestemd. Als je dit wilt verbeteren, moet je aan alle componenten veel aandacht geven. De leskwaliteit verbeteren met sterkere instructiemodellen is belangrijk, maar ook moet je het met elkaar eens zijn over onderwijsverwachtingen en de manier waarop je vaststelt dat leerlingen die beoogde doelen hebben behaald.”
 

Coronaperiode

“Het systeem van één-leerkracht en één-klas staat al jaren onder druk en moet dringend worden herbezien, net als het idee dat onderwijs het beste gegeven wordt in groepen van 27 kinderen van dezelfde leeftijd. Uit deze afgelopen periode kunnen we pas echt iets leren als we ook bereid zijn te kijken naar de houdbaarheid van het systeem zelf.”
 

Autonomie

“Hoewel het begrijpelijk is dat de inspectie de scholen makkelijker tegen dezelfde lat wil leggen, lijkt het me juist belangrijk dat scholen hun autonomie bij de pedagogische en didactische inkleuring niet verliezen. Niet alles is meetbaar te maken in cijfers. Scholen zouden de ruimte moeten behouden om op hun eigen manier werk te maken van de brede onderwijsdoelen als socialisatie en persoonsvorming.”
 
Benieuwd wat Naomi Mertens te zeggen heeft over duurzaamheid, innovatie en professionaliseringsbeleid in relatie tot leerlingenresultaten? Lees het hele interview hier!
 
Door: Nationale Onderwijsgids