Amsterdamse school uit centrale loting gezet wegens kansrijk plaatsen

De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) in Amsterdam is door OSVO uit de centrale loting voor schooljaar 2021/2022 gezet. De school neemt jaarlijks een klas van zestien leerlingen met mavo-advies aan en geeft hun de kans om havo te doen. Deze kansrijke plaatsing op een havo/vwo-school is niet mogelijk binnen het lotingsysteem van OSVO. In een brief van voorzitter Rob Oudkerk laat OSVO weten dat de school daarom van loting wordt uitgesloten. Dit meldt SvPO.

SvPO biedt havo, vwo en gymnasium in kleine klassen en met veel lestijd. Het persoonlijk onderwijs zorgt voor maximale aandacht van docenten voor iedere leerling, met als resultaat dat leerlingen meestal tenminste hun basisschooladvies halen en vaak een niveau hoger. Vanwege dat laatste neemt de SvPO altijd ook leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies aan om ze naar havo te laten groeien.

Uitgesloten van loting

Omdat deze kansrijke plaatsing niet mogelijk is binnen de regels van de loting door OSVO, neemt SvPO deze zestien leerlingen aan buiten de loting om. Rob Oudkerk, voorzitter van de OSVO, laat in een brief weten dat dit reden is om SvPO van de loting uit te sluiten. Op een vraag van SvPO om het beleid te heroverwegen en kansrijke plaatsingen op een havo/vwo-school toe te staan geeft OSVO geen reactie.

Tegenwerking

Het is niet de eerste keer dat SvPO tegenwerking ondervindt met de kansrijke plaatsingen van mavo-leerlingen. Vorig schooljaar heeft de onderwijsinspectie van de vestiging van SvPO in Utrecht verlangd dat zij mavo-leerlingen geen lesstof op havo-niveau meer zou geven. Dat zou niet ‘op maat’ zijn. SvPO Utrecht heeft dit schooljaar haar mavo-licentie opgegeven, mede omdat het aanbieden van havo-stof aan mavo-leerlingen dan wel is toegestaan.

Werving

SvPO Amsterdam zal vanaf volgend schooljaar haar leerlingen werven buiten de centrale loting van OSVO om. De kleinschalige school neemt jaarlijks maximaal 80 leerlingen aan, verdeeld over vijf klassen van zestien leerlingen. Behalve de klas met mavo-leerlingen zijn er klassen voor havo, vwo en gymnasium. Ouders kunnen zich aanmelden via de website van de school.

Door: Nationale Onderwijsgids