Centrale loting voor middelbare scholen Amsterdam uitgevoerd

Deze week op dinsdag 6 april is voor de zevende keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.978 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9881 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Vooraf hebben leerlingen met hun ouders voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Op basis van deze lijsten is de Centrale loting en matching uitgevoerd onder toezicht van een notaris en in aanwezigheid van diverse getuigen. Dit meldt Vereniging OSVO.

Omdat niet alle leerlingen naar dezelfde voortgezet onderwijs school kunnen gaan, is het noodzakelijk dat er op meerdere Amsterdamse scholen wordt geloot. Sinds 2015 wordt dit centraal georganiseerd: de Centrale loting en matching.

Resultaat Centrale loting en matching

Het resultaat van de Centrale loting en matching is dat 7976 van de 7978 leerlingen een plaatsingsaanbod is gedaan op een school van hun voorkeurslijst. 76,81 procent van de leerlingen heeft een plaatsingsaanbod gekregen van de eerste school op hun voorkeurslijst. Twee leerlingen (0,03 procent) kon geen aanbod gedaan worden van een voortgezet onderwijs school van voorkeur. Deze leerlingen hadden geen plaatsingsgarantie omdat zij een te korte voorkeurslijst hadden ingediend.

Bekendmaking aan leerlingen en ouders

Alle leerlingen konden tegelijkertijd de uitslag online bekijken; alle ouders hebben toegang tot een speciaal hiervoor ingericht ouderportaal. Op dezelfde dag hebben de scholen voor voortgezet onderwijs aan de leerlingen een officiële brief gestuurd waarin hun plaatsingsaanbod wordt bevestigd. De ouders van de leerlingen zonder plaatsingsaanbod zijn gebeld voorafgaand aan de bekendmaking van de uitkomst van de Centrale loting en matching. Ook leerlingen die van voortgezet onderwijs school negende voorkeur en lager een aanbod ontvingen, zijn hierover gebeld door de Servicedesk van de Centrale loting en matching.

De tweede Centrale Loting & Matching op 14 april

Leerlingen die niet tevreden zijn met het plaatsingsaanbod, kunnen binnen vijf dagen een nieuwe keuze maken uit de scholen waar nog plek is. Op vrijdag 9, maandag 12 en dinsdag 13 april is er voor deze leerlingen gelegenheid om zich digitaal aan te melden. Als leerlingen met een nieuwe voorkeurslijst zich uiterlijk dinsdag 13 april opnieuw aanmelden, krijgen zij op donderdag 15 april om 15:30 uur te horen van welke voortgezet onderwijs school zij een plaatsingsaanbod ontvangen. Dit zal opnieuw via het digitale ouderportaal te zien zijn.

Door: Nationale Onderwijsgids