Onderhandelingen cao voortgezet onderwijs opgeschort

Sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben de afgelopen maanden gesproken over een nieuwe coa VO. Zij zijn hierbij tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om op dit moment al tot een nieuwe cao VO te komen. Dit meldt de VO-raad.

Onderwijsbonden en de VO-raad doen een urgente oproep aan de politiek om structureel te investeren in het voortgezet onderwijs. Speerpunten hierbij zijn het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs, kansengelijkheid, meer tijd en professionele ruimte voor docenten en het terugdringen van te hoge werkdruk.

Eerder hebben sociale partners al besloten om de cao VO 2020 niet op te zeggen. Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2021, met als gevolg dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die datum van toepassing zijn.

Door: Nationale Onderwijsgids