LAKS niet tevreden over marginale aanpassingen examen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is teleurgesteld in het herziene examenbesluit van minister Slob. De scholierenorganisatie had gepleit voor grondige en substantiële aanpassingen om het eindexamen door te kunnen laten gaan. LAKS-voorzitter Nienke Luijckx: “Nu zien we weer slechts aanpassingen in de marge”. Dit meldt het LAKS.

Luijckx: “De duidelijkheid is er, maar wat vooral duidelijk is, is dat het instituut Centraal Examen belangrijker wordt geacht dan de ontwikkeling van de scholier.” In de nieuwe examenregels staat naast de extra herkansing die in december al was toegevoegd, dat scholieren een extra onvoldoende mogen halen. Verder gaat gewerkt worden met een relatieve normering, in plaats van een absolute normering.
 
De afgelopen maanden dacht het LAKS constructief mee over een oplossing met oog voor alle belangen. Nienke Luijckx: “Nu wordt er geen fundamentele keuze gemaakt in wat we wel en niet examineren. Wie daar niet in kiest, kiest dus voor meer gezakten en volle examenklassen en lege collegezalen volgend jaar. Het beeld van een regulier eindexamen wordt nu koste wat kost overeind gehouden, ondanks alle signalen dat we daar teveel waarde aan hechten. Had die moeite gestoken in het gericht begeleiden van leerlingen.”
 
Het LAKS pleitte eerder voor het beperken van de omvang van het centraal examen om duidelijkheid en rust te creëren. Door het zeer gebrekkige fysieke onderwijs en toenemende mentale klachten, somberheid en stress, kwam de voorbereiding van veel scholieren zwaar onder druk te staan. Rust en gerichte voorbereiding op bijvoorbeeld enkel de kernvakken, zou volgens de scholierenorganisatie een antwoord hebben kunnen zijn. 
 
Volgens Nienke Luijckx overheerst nu bij veel scholieren een gevoel van onrechtvaardigheid. “We krijgen veel signalen van scholieren die vinden dat als de examens vorig jaar werden afgeschaft, dat dit jaar, met alle slechte voorbereidingen, zeker ook zou moeten. We hoorden ook veel andere geluiden en hebben daarom geprobeerd constructief tot een goede oplossing voor iedereen te komen. Die ligt er nu niet.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids