Lockdown heeft grote impact op het cultuuronderwijs

Middelbare scholen hebben door de lockdown in 2020 veel minder culturele activiteiten ondernomen. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal ondernomen activiteiten met 40 procent: van 1,1 miljoen tot net iets boven de 700.000. Dit meldt het CJP naar aanleiding van de Cultuurkaart-cijfers.

Door de uitval van fysiek onderwijs is een tweedeling ontstaan: sommige scholen zien weinig tot geen mogelijkheden om cultuuronderwijs te geven, terwijl andere scholen met veel enthousiasme digitale culturele activiteiten integreren in het onderwijs. Uit de Cultuurkaart-cijfers blijkt ook dat theatergezelschappen beter in staat zijn om onder de geldende beperkingen te blijven werken met scholen, terwijl bijvoorbeeld musea en bioscopen daarin minder flexibel zijn.

Coronacrisis

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is dat een hard gelag. Veel jongeren gaan door de coronacrisis door een moeilijke tijd. Juist cultuuronderwijs kan daar wat licht en lucht in bieden, zo betoogde Ronald Kox (hoofd cultuureducatie bij het LKCA) al eerder in een opiniestuk: “Cultuuronderwijs kan, ook op afstand, ervoor zorgen dat kinderen hun emoties en gedachten kunnen uiten en delen, hun isolement doorbreken, plezier beleven en hun talenten ontdekken en ontwikkelen.” Walter Groenen (directeur CJP) probeert met CJP het verschil te maken: “We zitten met zijn allen in een lastige situatie, die ook nog eens lang duurt. Daarom proberen we als CJP zoveel mogelijk goede voorbeelden te verzamelen van digitaal cultureel aanbod om het cultuuronderwijs te verrijken, ook in coronatijd.”

Minister

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW) onderstreepte bij de conferentie vandaag ook het belang van cultuuronderwijs. Zij roept op om binnen de beperkingen alle mogelijkheden tot cultuuronderwijs te onderzoeken. De minister heeft hiervoor sinds dit schooljaar extra middelen beschikbaar gesteld, zodat scholen samen met culturele instellingen nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen.

Cultuurkaart

Ondanks de coronacrisis blijft de Cultuurkaart onverminderd populair onder scholen en leerlingen. Bijna 80 procent van de vo-scholen in Nederland doet in 2021 mee met de Cultuurkaart. Zo is er dit jaar bijna 15 miljoen euro beschikbaar om voor de 711.189 leerlingen in het voortgezet onderwijs binnen of buiten de school (digitale) culturele activiteiten te organiseren.

Door: Nationale Onderwijsgids