Handvatten voor schoolbesturen funderend onderwijs rond coronamaatregelen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een nieuw servicedocument online gezet. Deze is bedoeld voor schoolbesturen in het funderend onderwijs en geeft hen handvatten bij de uitvoering van de landelijke coronamaatregelen. Dit meldt de PO-Raad.

Het document is gebaseerd op de situatie zoals die geldt op 12 oktober 2020. In het document geeft het onderwijsministerie antwoord op vragen, die het huidige coronabeleid oproepen. Deze zijn gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen. Het servicedocument is hier te downloaden.
 
Het servicedocument staat los van de protocollen die door de onderwijssector zelf zijn gemaakt. Deze zijn te vinden zijn op weeropschool.nl en worden op dit moment door de PO-Raad in overleg met de scholen aangepast naar de huidige coronamaatregelen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids