Onderwijsinspectie onderzocht vervolgtoezicht Cornelius Haga Lyceum

De inspectie bekeek welke gevolgen de rechterlijke uitspraak over de aanwijzing van de minister aan het Cornelius Haga Lyceum heeft voor het vervolgtoezicht. Hoewel de bestuursrechter niet direct geoordeeld heeft over het inspectierapport, worden er wel inhoudelijke conclusies getrokken die van invloed zijn op de stappen die de inspectie de komende tijd gaat zetten. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

In het rapport van mei 2019 zijn 12 herstelopdrachten opgenomen. Omdat de rechter op een aantal punten een andere uitleg aan de wet geeft dan de inspectie, is besloten om de herstelopdrachten over burgerschap hangende het hoger beroep aan te houden en op dit moment niet te betrekken bij het vervolgtoezicht. Afhankelijk van de uitspraak in hoger beroep worden die herstelopdrachten op een later moment alsnog behandeld of worden ze omgezet in aanbevelingen. De overige herstelopdrachten blijven staan en de komende maanden vindt er herstelonderzoek plaats om te beoordelen in hoeverre deze tekortkomingen succesvol zijn weggewerkt. Daarnaast wordt er beoordeeld of de onrechtmatige bestedingen inmiddels gecorrigeerd zijn.
 

Rechterlijke uitspraak en inspectierapport

Omdat de rechterlijke uitspraak over de aanwijzing niet ging over het inspectierapport, is er geen juridische aanleiding om het rapport aan te passen. Er zijn wel inhoudelijke punten die de bevindingen van de inspectie in een ander licht plaatsen en de inspectie wil een afgewogen beeld geven van de actuele stand van zaken. Daarom heeft de inspectie besloten om het rapport in context te plaatsen van de verschillende uitspraken die afgelopen jaar zijn gedaan. Een verwijzing naar de uitspraken is hier te vinden.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids