Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

De interesse van scholieren voor hun schoolvakken is afgelopen acht jaar flink afgenomen. Ook hun cijfergemiddelde is nog nooit zo laag geweest als afgelopen schooljaar. Het hardst daalde het gemiddelde van vwo-jongens. Meisjes doen het beter dan jongens. Dat blijkt uit een onderzoek van Qompas onder 170.000 havisten en vwo’ers uit klas drie. Dit meldt Qompas.

Interesse in bètavakken groeit naar elkaar toe

Opmerkelijk is dat de interesse in bètavakken bij jongens en meisjes steeds meer naar elkaar toe groeit.  Globaal neemt die af bij jongens en groeit die bij meisjes. Bij wiskunde zitten zij nu bijna op een lijn.
 

Negatief over talen, behalve over Engels

Scholieren vinden Engels het interessantste vak en levensbeschouwing het minst interessant. Verder zijn jongens ronduit negatief over de talen (inclusief Nederlands). Meisjes zijn positiever, maar ook bij hen zien we een opvallende daling. De waardering voor Nederlands is bij vwo-meisjes in acht jaar tijd met de helft afgenomen.
 
Qompas ontwikkelt methodes voor loopbaanontwikkeling. Aan leerlingen is gevraagd wat zij vinden van hun schoolvakken en wat hun gemiddelde cijfers zijn. Deze gegevens zijn over acht jaar geanalyseerd. Daarin zien we wat leerlingen (on)interessante vakken vinden, maar ook hoe dit door de jaren heen verandert.
 
Door: Nationale Onderwijsgids