Bètavakken zoals scheikunde steeds populairder onder meisjes

Op de middelbare school kiezen meisjes steeds vaker voor een bètaprofiel met exacte vakken zoals natuurkunde en scheikunde of techniek. In 2021 volgende 27,3 procent van de meisjes een bètaprofiel, bijna een kwart meer dan vijf jaar geleden. Dit en meer blijkt uit onderzoek van online onderwijs instituut Laudius naar de profielkeuze onder eindexamenkandidaten op basis van de meeste recente DUO-data. Dit meldt Laudius. 

Ondanks de inhaalslag bij de laatste lichting examenkandidaten hadden jongens (39,9 procent) in 2021 nog steeds vaker een bètaprofiel dan de meisjes (27,3 procent).

Stijging op vmbo 

Per opleidingsniveau zijn er grote verschillen. De populariteit voor bètavakken steeg het hardst op het vmbo. In de afgelopen vijf jaar nam het aandeel meisjes dat eindexamen deed in een technisch profiel toe van 1,7 procent in 2016 naar 5,4 procent in 2021.

Meisjes op het vwo 

Het grootste aandeel meisjes met een bètaprofiel bevindt zich op het vwo. In 2021 volgde meer dan de helft van de meisjes op het vwo een bètaprofiel in hun laatste schooljaar (58 procent), tegenover 38,2 procent op de havo en 5,4 procent op het vmbo.

Regionale verschillen 

Niet overal in Nederland is de keuze voor een bètaprofiel even populair. In de provincies Drenthe (19,4 procent) en Flevoland (23,2 procent) deden relatief de minste aantal meisjes eindexamen in een een technisch vakkenpakket. In Utrecht volgden relatief de meeste meisjes een exact profiel in hun eindexamenjaar, maar liefst 32,8 procent.

Ook per gemeente zijn er grote verschillen te zien in het aandeel meisjes met een bètaprofiel in hun eindexamenjaar.

Door: Nationale Onderwijsgids