Demissionair minister Dijkgraaf: studie mag alleen met goede reden in het Engels

Studies mogen in de toekomst alleen met goede redenen grotendeels worden aangeboden in het Engels of in een andere taal. Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf heeft een wetsvoorstel gemaakt om de uitwassen van de internationalisering van het hoger onderwijs tegen te gaan. Zijn voorstel is dat een derde van de studiepunten naar vakken in een andere taal dan het Nederlands mogen gaan. Opleidingen moeten aan bepaalde eisen voldoen als ze hierboven zitten.

Dijkgraaf stuurde in april al een plan naar de Tweede Kamer om controle te krijgen over internationalisering. Dat plan heeft hij nu uitgewerkt in een wetsvoorstel waar opleidingen, studenten en andere belanghebbenden hun mening over mogen geven voor het wordt behandeld.

Voorwaarden 

Een van de aspecten van zijn plan is dat Nederlands de hoofdtaal moet blijven op hogescholen en universiteiten. Het was al bekend dat de minister voorwaarden wilde stellen om hiervan te mogen afwijken. Nu heeft hij ook bekendgemaakt wat die voorwaarden zijn.

Dijkgraaf of zijn opvolger gaat in de toekomst beoordelen of opleidingen meer dan een derde van de studiepunten in een vreemde taal mogen aanbieden. Er moeten meerdere redenen zijn om van deze norm te mogen afwijken. Het weegt bijvoorbeeld mee als studenten worden opgeleid tot een beroep waar tekorten in zijn. Andere mogelijke redenen zijn dat een bepaalde studie tot de internationale top behoort of dat er amper Nederlandstalige docenten te vinden zijn.

Kwaliteit van het onderwijs onder druk 

De minister vindt dat de internationalisering van studies op hogescholen en universiteiten is doorgeslagen. Hij vreest dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan door de grote toestroom van studenten uit het buitenland. Dat leidt volgens de bewindsman tot overvolle collegezalen, een hoge werkdruk en een gesprek aan studentenkamers.

Door: ANP