Normal_kinderombudsman__margrite_kalverboer

Bij het dertigjarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag lanceert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer een praktische toolkit en het stappenplan 'Het beste besluit voor het kind'. Iedereen die werkt met of voor kinderen kan hiermee in vier praktische stappen een beslissing nemen waarbij het belang van het kind voorop staat. Dit meldt De Kinderombudsman.

Of het nu gaat om een uithuisplaatsing, het opsluiten van een kind in een politiecel of de schoolkeuze voor een leerling met autisme. Elke dag worden er beslissingen genomen die invloed hebben op het leven van kinderen. Dit zijn vaak ingewikkelde beslissingen waarbij veel verschillende belangen spelen.
 

Kinderrechtenverdrag

De toolkit en het stappenplan zijn gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag, dat morgen dertig jaar bestaat. Volgens het Kinderrechtencomité moet bij alle besluiten over kinderen hun belang een eerste overweging zijn. De Kinderombudsvrouw heeft de richtlijnen van het comité vertaald in vier praktische stappen die iedereen kan gebruiken bij het nemen van beslissingen voor kinderen.
 

Stappenplan

De eerste stap is om te onderzoeken wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind. Wat maakt dit kind bijzonder, wat wil het kind zelf en wat is de invloed van het besluit op het leven van het kind? Vervolgens worden in stap twee de andere belangen in kaart gebracht. Wat zijn de wensen van de ouders en de betrokken organisaties, is er genoeg geld en zijn er wetten of regels die een obstakel vormen?
 
In stap drie wordt de afweging gemaakt tussen wat het beste is voor het kind en alle andere belangen die een rol spelen. Het belang van het kind weegt hierbij het zwaarst. Als de beslissing genomen is, wordt deze in stap vier besproken met het kind. Waar is rekening mee gehouden bij de beslissing en wat kan het kind doen als hij of zij het er niet mee eens is?
 

Lancering

Vanmiddag wordt het stappenplan officieel gelanceerd door jongeren en de Kinderombudsvrouw tijdens een feestelijke bijeenkomst in Den Haag. Naast het stappenplan ontwikkelt het team van de Kinderombudsman voor de Toolkit het beste besluit de komende jaren samen met organisaties uit het jeugddomein ook andere hulpmiddelen voor het nemen van goede beslissingen voor kinderen. Deze hulpmiddelen zijn zowel voor professionals als voor kinderen en worden stap voor stap afgestemd op de verschillende sectoren, van onderwijs tot politie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids