Mentale gezondheid van jongeren is volgens UNICEF pure noodzaak

Een goede geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn zijn onmisbaar voor jongeren en kinderen om gezond te kunnen opgroeien. Maar ondanks dat er meer aandacht voor het onderwerp is, is er nog altijd veel onbegrip bij volwassenen. Op World Mental Health Day roept UNICEF wereldwijd overheden op om écht actie te ondernemen om het mentaal welzijn van jongeren te bevorderen, jongeren die hulp nodig hebben te beschermen en te zorgen voor de meest kwetsbare onder hen. Dat meldt UNICEF. 

"Wereldwijd heeft één op de zeven jongeren een psychische aandoening. Dat is een wereldwijd probleem. Jongeren verdienen hierin alle hulp en ondersteuning die ze kunnen krijgen. Dat betekent in de eerste plaats dat we hun zorgen en ervaringen serieus moeten nemen. Maar het betekent óók dat er meer kennis, acceptatie en begrip moet komen", zegt Esther Polhuijs, senior specialist kinderrechten van UNICEF Nederland.   

Mentaal welzijn 

UNICEF roept op om snel te investeren in de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Ook in Nederland. Jongeren geven aan dat mentaal welzijn een van de onderwerpen is waar zij zelf de meeste zorgen over hebben. Onder meer door prestatiedruk op school, maar ook de psychische gevolgen van de coronapandemie en de lockdowns zijn nog voelbaar. Zo blijkt uit recente cijfers van het RIVM dat het aantal jongeren dat zelfdoding overweegt op dit moment nog steeds hoog is.  

Mentale druk 

In Nederland is er een kabinetsbrede aanpak voor een mentaal gezond Nederland gepubliceerd, waarmee wordt ingezet op een samenleving waarin mensen oog hebben voor de mentale gezondheid van zichzelf én van elkaar. UNICEF Nederland is blij dat er specifieke aandacht is voor jongeren en jongvolwassenen. Desondanks zijn er nog geen concrete beleidsvoorstellen om de mentale druk onder jongeren te temperen. 

Volwassenen moeten jongeren serieus nemen 

Esther Polhuijs: "Dat is jammer want onze overheid kan écht een verschil maken. Bijvoorbeeld door serieus werk te maken van goed en samenhangend onderzoek naar de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Maar ook door ervoor te zorgen dat jongeren die hulp zoeken, dit laagdrempelig en gemakkelijk kunnen vinden. Maar bovenal moeten volwassenen jongeren serieus nemen en luisteren naar wat zij hierover te zeggen hebben. Het taboe moet worden doorbroken. Een goede mentale gezondheid is geen luxe, maar een voorwaarde om je goed te kunnen ontwikkelen."

Door: Nationale Onderwijsgids