Normal_klas__klaslokaal__leeg__schoolverlater__vo

Om scholieren geen slachtoffer te laten worden van een onderwijscrisis in het voortgezet onderwijs, moet er spoedig in geïnvesteerd worden. Dat stelt het LAKS op de dag dat leraren gaan staken voor structurele investeringen. “Wij krijgen van scholieren te horen dat er op hun school vakken noodgedwongen geschrapt worden vanwege het tekort aan leraren. Examenklassen die een vak weken missen vanwege een uitgevallen docent en een tekort aan invalkrachten is ook niet zeldzaam meer”, aldus Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS. Wat hem betreft zouden er investeringen gemaakt moeten worden waar zowel leraren als leerlingen baat bij hebben: kleinere klassen, meer bevoegde leraren en bevordering van het lerarenberoep. Dit meldt LAKS.

Het lerarentekort is een structureel probleem dat zal groeien zonder structurele investeringen. Het LAKS merkt onder scholieren dat het lerarentekort invloed heeft op de kwaliteit en de hoeveelheid onderwijs die scholieren aangeboden krijgen. “Gevolgen van het tekort zijn voor scholieren dat een bevoegde docent geen zekerheid meer is, dat er veel gestuntel optreedt bij uitval van een docent en dat persoonlijke aandacht door overdrukke docenten en grote klassen vaak minimaal is.”
 
Naast grote problemen door het lerarentekort in het primair onderwijs, moeten de problemen in het voortgezet onderwijs zeker onderschat worden. Volgens Lossie is er in het voortgezet onderwijs meer sprake van een stille onderwijscrisis: “Het is zichtbaar als het lerarentekort op een basisschool nijpend is: klassen met leerlingen die geen reguliere lessen kunnen volgen moeten worden opgevangen. In het ergste geval kan dat niet op school. Op middelbare scholen is een nijpend lerarentekort minder zichtbaar: scholieren hebben een tussenuur extra of beginnen later. Iets wat ouders minder opvalt.”
 
Volgens het LAKS hangt het lerarentekort samen met de daling van de kwaliteit van het onderwijs de afgelopen 20 jaar. “Doordat docenten minder tijd, energie en bevoegdheid hebben, kunnen zij niet altijd meer aan de kwaliteit voldoen waar ze aan zouden willen voldoen.” Volgens de LAKS-voorman ligt een deel van de oplossing bij de aantrekkelijkheid van het onderwijs: “Het lukt de overheid niet om genoeg mensen te motiveren om voor de klas te gaan staan. Dat vraagt om meer autonomie in de klas, een relevanter curriculum en meer waardering vanuit de hele samenleving voor het onderwijs.” Het LAKS hoopt dat er zoveel mogelijk scholieren meestaken om te laten zien dat het ook voor hen menens is.
 
Door: Nationale Onderwijsgids